Oktatás

Az oktatás legfontosabb célja az információk maradéktalan átadása és ezek megértése. Az információ vizuálisan és akusztikailag kerül átadásra. A vizuális részt meghagyjuk az arra érdemes szakembereknek. 

Mit is hallunk… Egy ismérv: a beszédérthetőség. Ezt többféleképpen mérik, a legszemléletesebb a szótag- és mondatérthetőség mérése. A hallásunk egyik remek képessége – csakúgy mint a látásunkké -, hogy folyamatosan mintákat keres az információban és megpróbálja értelmes tartalommal felruházni. Ki ne látott már felhőben emberi arcot, vagy egy esti árnyékban elsuhanó alakot.

Az agyunk ismert tartalmat próbál keresni. A hallásunk is ilyen. Szinte soha nem értünk teljesen minden hangot, szótagot. Mégis a végeredmény egy értelmes tartalom lesz. Ha viszont a szótagérthetőség lecsökken, ez a “kiegészítő” képesség már nem működik. Ilyenkor nagy hibával halljuk csak az anformációt. Félreértettem, félrehallottam… Sokszor hallani ezt.

A beszédérthetőség főleg két fontos részből tevődik össze. Egyrészt a hangnak ki kell emelkednie a háttérzajból. Egy osztályteremben az átlagos háttérzaj 30-40-45 dB. Attól függ nilyen tevékenység folyik éppen. A tanár a hangerejével “javítja’ a jel, az információ és a zaj viszonyát. Ha a jel-zaj viszony nem éri el a 15-20 dB-t akkor a szövegértés jelentösen romlik. Ráadásul termeinket csupasz kockákba rakjuk be, ahol az utánzengés a falak és a méretek miatt nem ritkán 1 másodperc is lehet. Egy koncertteremben elkel a zengés de egy oktató teremben a 0,5 másodperc vagy kevesebb az ideális.

A tanár hangereje a távolsággal négyzetesen csökken. Ha pl 2 m-re mérem a hangerőt és ezt összehasonlítom a 8 m-re mérttel akkor azt látom, hogy akár 10-12 dB-el is kisebb lehet a mért érték. Ez függ a helységtől természetesen. Ha magas a zajszint a teremben, az utolsó sorokban a tanár “beleveszik” a zajba. Az ott lévő tanulók beszédértése nagyon rossz és nem képesek az információ maradéktalan megértésére.

Ebben az esetben a tanár hangjának megfelelő “terelése”, esetleg kihangosítása, és az utánzengés csökkentése a megoldás. Ezzel együtt a közös légterekben a hangleplezés segít a fáradékonyság csökkentésében, egy élhetőbb oktatási intézmény megteremtésében. A tanári hiányzások jó része hangképzési gondokra vezethető vissza. Ha megfelleő a terem akusztikája, a tanárnak nem kell emelt hangon beszélni, ez közvetetten oktatási napok megtakarítását, hiányzások csökkenését eredméyezi, nem beszélve a jobb tanulási eredményekről.